Oświadczenie w sprawie fałszywych ogłoszeń!

Oświadczenie!

Następcą prawnym dawnego ROD im. Bohaterów Westerplatte

jest Stowarzyszenie Działkowe „Zielone Wzgórza”.

Ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku, art. 11 ust 1

Stowarzyszenie Działkowe „Zielone Wzgórza” działa na terenie całego Ogrodu

(były ROD im. Bohaterów Westerplatte). Wtrącanie się w sprawy innej

organizacji i próby mataczenia przez pseudo działaczy PZD są niedozwolone.

Zarząd Stowarzyszenia „Zielone Wzgórza” złożył stosowne zawiadomienie do

najwyższych organów Państwowych.

 

Prezes Rady Ministrów Pani Ewa Kopacz

Kancelaria Rady Ministrów – Departament Spraw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz

Prezydent Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz Waltz

Prokurator Generalny Pan Andrzej Seremet