2014.02.08

W dniu dzisiejszym wysłano do wszystkich Posłów i Posłanek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej następujący komunikat:

Witamy Szanownych Posłów i Posłanki do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Informujemy, że w dniu 6 lutego 2014 roku odbyła się konferencja prasowa, na której poinformowaliśmy zebranych przedstawicieli mediów o złożonym w dniu 9 grudnia 2013 roku wniosku do

Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy

o zawieszenie władz krajowych i władz Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców w Warszawie.

Wniosek ten, złożyliśmy po stwierdzeniu wielu nieprawidłowości w pracy tych organów i nie podjęcie przez nie działań naprawczych.

Informacje, o wniosku i nagrany materiał z konferencji znajdują się na stronie www.polskalewica.pl zakładka PZD.

W przypadku potrzeby otrzymania szczegółowej informacji prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami:

Anna Chmielak

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie

Andrzej Łaszczyk

Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie