W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ KONTA

Zarząd Stowarzyszenia Działkowego „Zielone Wzgórza” informuje, że
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ KONTA PROSIMY O DOKONYWANIE ROZLICZEŃ

ZA DZIAŁKI I ENERGIĘ W KASIE STOWARZYSZENIA „ZIELONE WZGÓRZA”