Czy Okręgowy Zarząd Mazowiecki powołał na członka „zarządu komisarycznego” działkowca łamiącego prawo?

Czy Okręgowy Zarząd Mazowiecki powołał na członka „zarządu komisarycznego” działkowca łamiącego prawo?

Jesteśmy przekonani, że nie, albowiem, jak powszechnie wiadomo PZD rygorystycznie przestrzega przepisów związkowych (ha, ha, ha)[vide: caus Ireneusza Jarząbka z Poznania i jego altany

A oto dalsza część obłudy tzw. działaczy PZD cytuję za listem otwartym Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie interpelacji poselskiej nr 9138 Pani Posel Joanny Muchy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie działkowców i działań Polskiego Związku Działkowców:

„W kwestii zaś ponadnormatywnego budownictwa oraz zamieszkiwania na działkach ROD, Prezydium Krajowej Rady PZD wyjaśnia, że jest to problem marginalny. …Trudno wiec, by PZD występował o sankcjonowanie bezprawnych działań niewielkiej grupy osób, która często zupełnie świadomie narusza przepisy prawa. Prezydium Krajowej Rady PZD zwraca też uwagę, że regulacje o dopuszczalnych wymiarach altan działkowych oraz zakazie zamieszkiwania na działkach w ROD zawarte są w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych.”

W związku z deklaracją Prezydium KR PZD, że w PZD przestrzega się obowiązującego prawa czekamy na informację jakie działania podjęła KR PZD w sprawie ponadnormatywnej altany Członka Zarządu Komisarycznego ROD „Bohaterów Westerplatte w Warszawie (Nazwisko właściciela w posiadaniu redakcji strony).

Naszą strone udostępnimy bez żadnych warunków w celu opublikowania informacji PZD.

Stawiam dolary przeciwko orzechom, że nie będzie żadnej reakcji tzw. działaczy PZD.

 

A oto kilka zdjęć „małej altanki” Członka Zarządu Komisarycznego ROD Bohaterów Westerplatte.