DZIAŁACZE OZM NIE SŁUCHAJĄ PREZESA PZD ???!!!

Krajowa Rada PZD w piśmie podpisanym przez Prezesa Kondrackiego skierowanym do OZM informuje, że Stowarzyszenie Działkowe „Zielone Wzgórza” wpisem do KRS uzyskało osobowość prawną  zgodnie z art. 73 ust.3 ustawy o ROD i jest następcą prawnym PZD oraz, że nie ma żadnych podstaw do powoływania w tym ROD organu komisarycznego PZD, bowiem ogród „Zielone Wzgórza” nie jest jednostką organizacyjną PZD.

 

LINK do pisma: Pismo PZD do OZM