INFORMACJA

INFORMACJA

dla działkowców z ROD im. Bohaterów Westerplatte

W dniu 15.06.2014r. na Walnym Zebraniu Działkowcy podjęli decyzję o wyodrębnieniu ze struktur PZD

i powołali nowe Stowarzyszenie, które jest prawomocne.

Z powodu włamania do biura zarządu przez działaczy PZD (świetlica jest cała, nie została podpalona),

tymczasowo biuro zarządu i kasa mieści się na sąsiedniej działce obok biura dz.nr 37 i tam urzęduje

Opłaty należy wnosić do kasy, ponieważ nowe konto będzie założone po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

Proszę nie wnosić opłat na stare konto, ponieważ jest zablokowane.

Wszelkich informacji udzielają członkowie Zarządu nr tel. 731 792 515

Po zarejestrowaniu w KRS, nasze Stowarzyszenie będzie posiadało osobowość prawną do zarządzania

tym terenem, oraz przejmie wszystkie prawa do majątku po byłym PZD w tym do budynku biura, które

W związku z powyższym proszę opłaty wnosić do kasy.

Zarząd