Informacja dot. użytkowania działki

Zarząd przypomina Szanownym Działkowcom, że na działkach nie wolno zamieszkiwać (Ustawa Sejmowa z dnia 13.12.2013 art.12).

Zamieszkiwanie na działce stanowi podstawę do utraty prawa do dzierżawy działki.