Kasa

Stowarzyszenie Działkowe „Zielone Wzgórza”
02-164 Warszawa, ul. Ogrodników 4  (wejście od ul. Kinetycznej).
Tel.: 530 503 820 oraz 530 503 828 (czynny w każdą sobotę w godz. 11:00-16:00, a w okresie zimowym  w godzinach 11:00-15:00)
Adres email: sd.zw.sekretariat@gmail.com

Kasa obsługuje interesantów, w każdą sobotę, w godzinach: 11:00 – 16:00, a w okresie zimowym w każdą sobotę w godzinach 11:00 – 15:00.

Nieczynne podczas przerw świątecznych.

Opłaty należy wnosić do dnia 31 maja. Po tym terminie, będą naliczane odsetki ustawowe za nieterminowe płatności.

Dziękujemy, za terminową wpłatę.

Zarząd Stowarzyszenia Działkowego „Zielone Wzgórza” informuje, że

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ KONTA PROSIMY O DOKONYWANIE ROZLICZEŃ

ZA DZIAŁKI I ENERGIĘ W KASIE STOWARZYSZENIA „ZIELONE WZGÓRZA”