ODBIÓR WPŁACONYCH OPŁAT ZA ROK 2014 DO ROD „PALUCH MIEJSKI”

ODBIÓR WPŁACONYCH OPŁAT ZA ROK 2014 DO ROD „PALUCH MIEJSKI”

Informujemy, że opłaty pobrane w roku 2014 przez ROD „Paluch Miejski” wypłacane są na podstawie wystawionego kwitu KP i dowodu osobistego w siedzibie Okręgowego Zarządu  Mazowieckiego PZD przy ul. Żółkiewskiego 35d w Warszawie tel. 22 836-51-65 lub 22 836-51-66

Jednocześnie prosimy o wpłacenie w/w kwot w kasie Stowarzyszenia celem zlikwidowania zaległości na Państwa kartotekach.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.