PZD – Prywatna Zagroda Dziedzica

Źródło: http://polskalewica.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=979:okrg-nr-1&catid=126:strona-glowna-warszawa&Itemid=979

PZD – Prywatna Zagroda Dziedzica.

Przeglądając wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym spółek i innych podmiotów zależnych od PZD należy stwierdzić, że jak podają to na swoich stronach tzw. działacze PZD w milionowej rzeszy członków tej organizacji nie ma, żadnej osoby która by była w stanie poprowadzić spółkę z. o. o lub fundację.

We wszystkich nam znanych podmiotach, które powstały z krwawicy działkowców zasiadają członkowie rodziny Dziedzica (Prezesa) Eugeniusza Kondrackiego lub członkowie władz krajowych PZD. A oto wykaz tych podmiotów:

 

Tab. 1 Wykaz podmiotów zależnych od PZD i skład ich organów statutowych stan na dzień 17 kwietnia 2016 r.

L.p. Nr w KRS Nazwa Skład organu Kwota dotacji
1. 0000293886 POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW KONDRACKI  EUGENIUSZ Prezes
2. 0000010992 WYDAWNICTWO „DZIAŁKOWIEC” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA KONDRACKI  EUGENIUSZ Prezes Zarządu

KONDRACKA MAGDALENA Prokura Samodzielna

1.200.000,00 zł
3. 0000191739 DOM DZIAŁKOWCA POLSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA ZAWADKA STANISŁAW  Prezes Zarządu

KOROLCZUK BARBARA Wiceprezes Zarządu

1.600.000,00 zł
4. 0000439816 „FUNDACJA ROZWOJU OGRODÓW DZIAŁKOWYCH” KONDRACKA MAGDALENA Prezes Zarządu

KONDRACKI  EUGENIUSZ Przewodniczący Rady Fundacji

10.000,00  zł

 

Bardzo ciekawie natomiast przedstawia się skład Rady Fundacji Rozwoju Ogrodów Działkowych w powiązaniu z pełnionymi funkcjami we władzach krajowych PZD patrz tabela poniżej.

 

Tab. 2. Porównanie sprawowanych funkcji

w PZD i Fundacji Rozwoju Ogrodów Działkowych.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja w PZD Funkcja w fundacji Długość kadencji
1. KONDRACKI  EUGENIUSZ Prezes PZD Przewodniczący Rady Fundacji 7 lat
2. Fojt Maria Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Członek Rady Fundacji 6 lat
3. Pasiński Marian Prezes OZ w Zielonej Górze Członek Rady Fundacji 5 lat
4. Ożegalska Izabela Wiceprezes PZD Członek Rady Fundacji 4 lata
5. Moszkowski Janusz Prezes OZ we Wrocławiu Członek Rady Fundacji 3 lata
6. Jarzębak Janusz Wiceprezes PZD Członek Rady Fundacji 1 rok
7. Gadzikowski Piotr Członek Zarządu PZD Członek Rady Fundacji Brak danych

 

Bardzo ważnym elementem tej układanki jest to, że członków Rady Fundacji Rozwoju Ogrodów Działkowych w praktyce nie można odwołać przed końcem kadencji, a kadencja Przewodniczącego Rady Fundacji Eugeniusza Kondrackiego trwa aż 7 lat. Jeżeli spojrzycie Państwo na zapisy Statutu Fundacji patrz art. 22 pkt. 2 cytuję „Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.”. Z doświadczenia wiadomo, że zawsze znajdzie się chociaż jedna osoba, która poprze osobę odwoływaną. Także decydujący wpływ na poczynania Rady Fundacji daje jej Przewodniczącemu art. 23 pkt. 5 cytuję „W razie równej liczby głosów podczas podejmowania uchwały przez Radę Fundacji, decyduje głos Przewodniczącego.”. Stawiam dolary przeciwko żołędziom, że ojciec nie zagłosuje przeciwko swojej córce w jakiejkolwiek uchwale, tak więc to rodzina Kondrackich napędza sobie wzajemnie kasę z datków biednych działkowców.

 

Analogiczny układ obowiązuje w powiązaniu pomiędzy PZD a Wydawnictwem Działkowiec. W tej relacji Prezes PZD E. Kondracki zleca wykonanie prac dla Wydawnictwa Działkowiec gdzie Prezesem jest także E. Kondracki tu także rodzina pobiera wynagrodzenie raz w PZD drugi raz w Wydawnictwie Działkowiec.