Stowarzyszenie

Drodzy Działkowcy!

 

Z wielką przyjemnością pragniemy się z Państwem podzielić naszą a przez

to i Waszą radością. Rozpoczęte przez Państwa w dniu 15 czerwca 2014 roku

działania dotyczące wyłączenia się ze struktur Stowarzyszenia Ogrodowego PZD

zostały zakończone pomyślnie. Sąd Rejestrowy zatwierdził naszą decyzję, Statut

Stowarzyszenia i nadał nam numer KRS, czyli osobowość prawną. Mamy własny

NIP, REGON i numer konta. W ten sposób 15 czerwca 2014 roku Rodzinny Ogród

Działkowy im. Bohaterów Westerplatte zakończył swoją działalność a jego

następcą prawnym stało się Stowarzyszenie Działkowe „Zielone Wzgórza”.

Stowarzyszenie swoim obszarem obejmuje całość Ogrodu, jakim był ROD

im. Bohaterów Westerplatte. Gwarantuje nam to ustawa o rodzinnych ogrodach

działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku, która w art. 11 ust 1 stanowi, że Ogród

prowadzony jest przez jedno stowarzyszenie ogrodowe i ust. 2 podaje, że podział

gruntu na teren ogólny i działki należy do stowarzyszenia ogrodowego

prowadzącego. W związku z powyższym, prosimy nie zwracać uwagi na próby

mataczenia przez pseudo działaczy, którzy aż duszą się z nienawiści, że chcemy

zadbać o swój Ogród. Wolą jak się nic nie działo a pieniążki spływały do kieszeni.

W sprawie opłat za działkę przypominamy, że na Walnym Zebraniu opłaty

zostały obniżone, wszystkich tych, którzy jeszcze ich nie wpłacili prosimy o

dokonanie tego w kasie naszego Stowarzyszenia lub na podane konto bankowe

(także opłaty za elektryczność). Jednocześnie tym, którzy dokonali wpłat panu

Gralewiczowi i jego totumfackim, przypominamy, że winni dokonać tych wpłat za

2014r. na rzecz Stowarzyszenia Działkowego „Zielone Wzgórza”. I prosimy o

dokonanie tego jak najszybciej gdyż narastają odsetki. A pieniądze bezprawnie

pobrane przez pana Gralewicza proszę odzyskać bezpośrednio od niego.

Chcemy by nasz Ogród się rozwijał i był coraz piękniejszy. Czeka nas dużo

pracy, ale liczymy na Państwa pomoc.

Dlatego jeśli macie Państwo jakieś pomysły

lub możecie pomóc przy organizacji korzystnych spraw dla ogrodu

zapraszamy w soboty do Zarządu.

Zapraszamy także do zgłaszania się celem wypełnienia deklaracji.

Z działkowym pozdrowieniem

Komitet Rejestracyjny