Uregulowania ustawowe

Uregulowania ustawowe

 

Ustawa z dnia 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

(Dziennik Ustaw z 2014 r. poz.40) – zobacz

 

Ustawa z dnia 7.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami)- zobacz