Ustawa o ROD

Proszę o zapoznanie się z treścią ustawy o ROD, w której zawarte są informację m.in. o przekształceniach ogrodu w Stowarzyszenia Działkowe .

Treść ustawy – Ustawa o ROD.