UWAGA!!!  WYJAŚNIENIE W SPRAWIE BRAKU WODY

 UWAGA!!!  

 

                     WYJAŚNIENIE W SPRAWIE DOSTAWY WODY

               ZARZĄD ROD im. Boh.Westerplatte INFORMUJE, ŻE

NIE MA WPŁYWU NA DOSTARCZANIE WODY NA OGRODY,

PONIEWAŻ ODPOWIEDZIALNYM ZA NAWADNIANIE JEST ZARZĄD ROD „PALUCH MIEJSKI”.

              PRAGNIEMY RÓWNIEŻ ZWRÓCIĆ UWAGĘ DZIAŁKOWCÓW

NA FAKT, IŻ W CZASIE KIEDY TO ROD im. Boh. Wsesterplatte

ZARZĄDZAŁ NAWADNIANIEM, WODA BYŁA DOSTARCZANA SYSTEMATYCZNIE,

A AWARIE USUWANE NATYCHMIASTOWO.

                  .    

             WOBEC KŁAMLIWYCH INFORMACJI ROZSIEWANYCH PRZEZPREZESA ROD „PALUCH MIEJSKI”

JAKOBY ZARZĄD OGRODU WESTERPLATTE NIE PŁACIŁ ZA ZUŻYTĄ WODĘ

WYJAŚNIAMY, ŻE SĄ BEZPODSTAWNE I DĄŻĄCE DO SKŁÓCENIA DZIAŁKOWCÓW..


           WIELOKROTNIE INFORMOWALIŚMY DZIAŁKOWCÓW,

ŻE PALUCH MIEJSKI” JEST DŁUŻNIKIEM W STOSUNKU DO NASZEGO OGRODU

NA KILKADZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH..

JEST TO KWOTA NIEWSPÓŁMIERNIE WIĘKSZA

OD NALEŻNOŚCI ZA NAWODNIENIE..

NIE WIDZIMY WIĘC KONIECZNOŚCI UISZCZANIA OPŁAT

ZA NAWODNIENIE A JEDYNIE KOMPENSATĘ ICH Z DŁUGIEM.

 

            ZARZĄD BOH. WESTERPLATTE NIE POZWOLI NA MARNOTRAWIENIE PIENIĘDZY DZIAŁKOWCÓW

– A TAKIM JEST NIESPŁACENIE DŁUGU W STOSUNKU DO ROD BOH. WESTERPLATTE.

 

         ZARZĄD ROD BOH. WESTERPLATTE DZIĘKUJE DZIAŁKOWCOM ZA WYROZUMIAŁOŚĆ

JEDNOCZEŚNIE PROSI O JESZCZE CHWILKĘ CIERPLIWOŚCI..

STOWARZYSZENIE „ZIELONE WZGÓRZA” JEST W TRAKCIE REJESTRACJI W KRS I W NIEDŁUGIM CZASIE

OTRZYMA PEŁNĄ SAMODZIELNOŚĆ.