Ważna informacja

Drogi Działkowcu !!!

11 lipca 2012 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wyłączne zarządzanie Rodzinnymi

Ogrodami Działkowymi przez Polski Związek Działkowców jest bezprawne.

13 Grudnia 2013 Sejm RP uchwalił nową Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych,

która przywraca działkowcom możliwość w podejmowaniu decyzji o dalszym losie Naszego Ogrodu.

Ustawa daje nam Działkowcom możliwość podjęcia decyzji o powołaniu własnego

Stowarzyszenia Ogrodowego, które będzie administrować Nasz Ogród.

Już niedługo Zarząd Ogrodu przygotuje nadzwyczajne walne zebranie secesyjne, na którym

to My zadecydujemy o tym, aby nadać Naszemu Ogrodowi osobowość prawną.

Staniemy się wszyscy współwłaścicielami całej naszej przez własne ręce wybudowanej

infrastruktury wraz z całym przez wiele lat nagromadzonym majątkiem. Staniemy się

prawnym następcą Polskiego Związku Działkowców.

To niebywała okazja, którą należy wykorzystać do wyodrębnienia Naszego Ogrodu z PZD

aby Nasz Ogród stał się wartością i wspólnym dorobkiem, umożliwiającym Działkowcom

Dlaczego należy podjąć tak ważną decyzję?

• Ustawa nas do tego zobowiązuje.

• Tylko My jako Działkowcy wiemy co jest najlepsze dla Naszego Ogrodu.

• Żadna inna organizacja nie jest w stanie nam zapewnić tego, co jest dla nas

• To My, Działkowcy podejmujemy decyzje dotyczące wykorzystania środków

finansowych Naszego ogrodu.

• Działkowcy decydują o zagospodarowaniu i przyszłości Swojego Ogrodu.

• Nasze wspólne interesy mogą być reprezentowane przez Stowarzyszenie, które my

• Nasze Stowarzyszenie jest silnym podmiotem prawnym, specjalnie chronione przez

nowo uchwaloną Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Działkowcy w 100 procentach określają przeznaczenie swoich składek.

Kontrolę nad finansami ogrodu będzie sprawował Urząd Skarbowy a nie OZ PZD.

• Będziemy mieli możliwość pozyskiwania dodatkowych środków finansowych w

postaci grantów i dotacji poprzez programy unijne oraz regionalne.

• Specjalna ochrona prawna w ramach nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach

Działkowych w razie likwidacji, w tym oprócz zwrotu za własne naniesienia,

otrzymanie odszkodowania za wspólnie zajmowane części ogrodu oraz infrastruktury.

• Nasze Stowarzyszenie może już w przyszłym roku starać się o status Organizacji

Pożytku Publicznego, co daje nam dodatkową możliwość pozyskiwania dochodów w

wysokości 1% podatku dochodowego od każdego podatnika.