WAŻNE dla osób ubiegających się o działkę!

Osoby ubiegające się o przydział działki w Ogrodzie powinny zapoznać się z nową

ustawą o ROD. Tekst ustawy, regulamin i statut znajduje się na naszej stronie.

Przed dokonaniem zmiany dzierżawcy działki konieczny jest kontakt z Zarządem

Stowarzyszenia w celu uniknięcia ewentualnych późniejszych nieporozumień.