Ważne telefony

BIURO ZARZĄDU tel.:    530 503 820  (czynny w soboty, w godz. od 11:00 do 14:00)

 

ALARMOWY    112

 

POLICJA   997 lub 112

 

POLICJA – REJON WŁOCHY 22 846 85 56

 

STRAŻ MIEJSKA   986

 

STRAŻ POŻARNA  998

 

POGOTOWIE RATUNKOWE   999

 

POGOTOWIE ENERGETYCZNE  991