Ważne

Poniżej skany ważnych dokumentów wysyłanych przez Zarząd ROD im. Bohaterów Westerplatte / Stowarzyszenia Działkowego „Zielone Wzgórza” do właściwych organów, w celu wyjaśnienia istotnych spraw oraz zajęcia stanowiska w sprawach nierozstrzygniętych, a także tych, w których instytucje te nie podejmują działań, bądź nie wywiązują się z postanowień, decyzji i obietnic.

Aby zapisać plik kliknij w link prawym przyciskiem myszy i wybierz „zapisz odnośnik/link jako”

 

Pliki:

Dokument skierowany do Prezesa Krajowej Rady PZD Pobierz dok_1

Dokument skierowany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Pobierz dok_2

Dokument skierowany do Dyrektor Departamentu Kontroli Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pobierz Dok_3

Dokument skierowany do Ministerstwa Infrastruktury i Rowoju Pobierz Dok_4

 

Dokument skierowany do Okręgowego Zarządu PZD Pobierz dok_5