Wykaz strat i zaboru mienia przez tzw. działaczy PZD na przykładzie OZM PZD w Warszawie.

W zestawieniu poniższym przedstawiamy aktualny wykaz strat poniesionych przez działkowców członków Polskiego Związku Działkowców w wyniku niekompetencji lub przestępczych działań tzw. działaczy PZD. Powyższy wykaz dotyczy Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD, chociaż do Polskiej Lewicy napływają także sygnały z innych okręgów.

L.p. Czego dotyczy strata lub zabór mienia Kwota zaboru
1. Nielegalnie pobrane wynagrodzenie w ROD Zorza 7.600,00
2. Nielegalne wypłacone delegacje (Krajowe Dni Działkowca) 24.000,00
3. Nielegalne wypłacone delegacje (Mazowieckie Dni Działkowca) 18.300,00
4. Organizacja Okręgowego Zjazdu OZM PZD w Warszawie 179.000,00
5. Straty podczas elektryfikacji ROD „Rynia” 1.500.000,00
RAZEM STRATY w OZM PZD w Warszawie 1.728.900,00

Uwaga:

W powyższym zestawieniu nie uwzględniono kwot bezprawnie przekazanych do innych jednostek organizacyjnych PZD a mamy dowody na takie postępowanie władz Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD.

Jak widać na przykładach podanych w tabeli powyżej tylko straty w jednym Okręgowym Zarządzie Mazowieckim Polskiego Związku Działkowców w Warszawie sięgnęły kwoty 1.728.900 zł. Aż strach pomyśleć ile wyniosły w całym Polskim Związku Działkowców, a sygnały napływające do Polskiej Lewicy świadczą, że taka praktyka ma miejsce także w innych okręgach. Dla uzmysłowienia ich wielkości przyjmijmy, że nieprawidłowości finansowe dotyczą tylko 50% (13) okręgów i wynoszą tyle ile w OZM PZD w Warszawie a w pozostałych wszystko jest poprawnie. Proste przemnożenie dwóch liczb daje szokujący wynik. Nieprawidłowości w związku sięgają kwoty 22.475.700,00 zł.

Powyższa kwota nie uwzględnia start wynikających z przeprowadzenia niepotrzebnie dwóch Zjazdów PZD.