Zawiadomienie:

W związku z nową ustawą o ROD i wymogami dotyczącymi Stowarzyszeń Ogrodowych, prosimy działkowców o natychmiastowe uaktualnienie do dnia 28.02.2014r., swoich adresów zamieszkania (zameldowania).

Działkowcy, których adresy nie będą aktualne, nie będą mogli być wpisani na przyszłą listę Stowarzyszenia Ogrodowego ROD.

A zatem nie będą mogli podpisać umowy dzierżawy działki od Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu ROD im. Bohaterów Westerplatte przyjmuje działkowiczów każdą sobotę w godz. 12.00- 13.00