Zebranie!

Uwaga!

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 ustawy o ROD

Zarząd ROD im. Bohaterów Westerplatte zawiadamia, iż

15 czerwca 2014 r. o godz. 11.00

odbędzie się zebranie wszystkich działkowców

korzystających z działek na podstawie prawa do działki,

położonych na terenie ww. ROD

                                                                                    Zarząd ROD