ZEBRANIE!

Szanowni Państwo !!!

 

24 maja 2014r o godz. 15.00 odbędzie się zebranie secesyjne.

Będziemy mogli na nim zadecydować o odłączeniu Naszego ogrodu

od starych struktur Polskiego Związku Działkowców.

To niebywała okazja do założenia odrębnego stowarzyszenia,

które przejmie zarządzanie Naszym ogrodem.

Koniec odprowadzania składek na urzędników w Radzie Krajowej i Okręgu.

 

Zarząd chciałby zwrócić uwagę na bardzo dużą wagę powyższego zebrania.

Zadecydujemy na nim o przyszłości naszego ogrodu, o tym jak będzie on funkcjonował,

czy będzie nadal w strukturach Polskiego Związku Działkowców, z racji czego nie miał

nigdy żadnych korzyści, czy będzie mógł w końcu działać samodzielnie, samorządnie bez

konieczności odprowadzania części składek na PZD.

W związku z tym prosimy bardzo o przybycie i uczestniczenie w zebraniu!!!

Być może jest to jedno z najważniejszych zebrań w historii naszego ogrodu. Każdy głos się liczy.

Nie zaprzepaśćmy szansy , weźmy udział w zebraniu i podejmijmy jedyną słuszną decyzję.

Nic nie tracimy a bardzo dużo możemy zyskać.

 

Jeżeli jesteście Państwo za tym, aby:

– składka przeznaczona była w 100 % na potrzeby naszego ogrodu działkowego, działka stała

się w całości naszą własnością,

– wszystkie decyzje w sprawie zarządzania naszym ogrodem należały również do Nas, a

o tym, co jest najlepsze dla naszego ogrodu działkowego, decydowali samodzielnie sami

działkowcy,

– nasz ogród mógł uzyskać wsparcie od sponsorów, lokalnej gminy oraz pozyskiwać środki

unijne,

ZAGŁOSUJCIE za powołaniem odrębnego od dawnego Polskiego Związku Działkowców

stowarzyszenia ogrodowego, które przejmie prowadzenie ogrodu (oraz użytkowanie

wieczyste lub własność terenu).

 

W przeciwnym razie nasze ogródki działkowe nadal będą zarządzane przez dawny

Polski Związek Działkowców – tym samym:

– Nasze składki będą nadal przekazywane do wojewódzkich i centralnych struktur PZD

– Droga do uzyskania przez Nas prawa własności do Naszej działki stanie się zamknięta,

– Wszystkie decyzje w sprawie zarządzania naszymi ogródkami działkowymi nie będą

należały do Nas.

 

Działkowcu! Twój głos jest bardzo ważny!!!